Chính sách bảo mật

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và địa chỉ trang web của mình bằng cookie. Điều này nhằm thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại các nội dung liên quan khi bình luận. Những cookie này được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác nhận xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng đặt một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập được lưu giữ trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình được lưu giữ trong một năm. Nếu bạn chọn “nhớ tôi”, bạn sẽ vẫn đăng nhập trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, chúng tôi sẽ lưu một cookie bổ sung trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ ghi lại ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ tồn tại trong một ngày.

Scroll to Top